Encore! Music Production - Maria Robertson

Maria Robertson – cembalist, kammarmusiker & arrangör

Maria Robertson frilansar som cembalist, kammarmusiker (även orgel & piano), föreläser, samt  komponerar/arrangerar instrumental-, vokal- och körmusik och musikaler som går att beställa och köpa  genom ”Encore! Music Production”.

För konsertbokning, notbeställningar och övrig information kontakta Maria på 070-799 82 83  eller encore.mp@telia.com.

Maria Robertson

Harpsichordist (solo and baroqueensembles/chambermusic) organ and piano, composer/arrangements for instrumental-, vocal- and choirmusic, (hymns etc) and 2 musicals (in swedish) for children-choirs, all available/ order via ”Encore! Music Production”.

More info on pages:

”Lyssna/Listen:”

-listen to different programs and musical arrangements and musical.

”Kontakt/Contact:”

-for more info/booking etc.